LVI-suunnittelun vaiheet

Terveet ihmiset terveissä taloissa.

Toteutamme LVIS-suunnitelmia vuosittain yli tuhanteen yksilölliseen kohteeseen.

Toteutamme LVIS-suunnitelmat rakennukselle asetetut vaatimukset ja asiakkaan toiveet huomioiden.

Me uskomme, että kaikilla on oikeus asua terveellisissä taloissa. Kodin rakentamisessa talotekniikka näyttelee suurta roolia kodin sisäilman puhtaudessa, käyttökustannuksissa sekä asumismukavuudessa. Tilaa meiltä terveellisen kodin selkokielinen LVIS-suunnitelma, jossa talotekniikka näyttää hyvältä ja tuntuu mukavalta.

LVI suunnitteluprojektin vaiheet

LVI-suunnittelu palvelumme kattaa koko suunnitteluprosessin eri vaiheet.

 • Sopimus suunnittelutyöstä

  Rakentaja ja Heatcon asiakasvastaavat ovat sopineet kiinteän hinnan tehtävistä LVI-asiantuntijatöistä.

 • Hankeselvitys/kartoitus

  Ennen suunnittelutyön aloittamista, ammattilainen käy yhdessä rakentajan tai rakentajan edustajan kanssa lävitse hankkeen lähtötiedot yksilöllisesti

   

 • Selvitykset

  LVI-suunnittelija tekee Energiahuoltoon ja kunnallistekniikkaan liittyvät selvitykset. • Ympäristönäkökohtien selvittäminen (mm. ulkoilma ja jäteilma-aukkojen, savupiippujen sekä polttoainevarastojen sijoitukselle asetettavat rajoitukset, jätevesien käsittelytarpeet, melukysymykset jne.)

   

 • Yleissuunnittelu

  LVI-suunnittelija tekee kohteen luonnossuunnittelua, jossa putkireititykset, laitevalinnat, laitesijoittelut ja muut yksityiskohdat huomioidaan tarkasti.

   

 • Toteutussuunnittelu

  LVI-suunnittelija tekee kvv-asemakuvan, vesi- ja viemärisuunnittelun, ilmanvaihtosuunnittelun sekä tarvittavat muut suunnitelmat. Toimittaa ne tilaajalle kommentoitavaksi.

 • Asiakirjojen “Luovutus”

  Kun mahdolliset tilaajan kommenttien pohjalta pyydetyt muutokset ovat tehty, toimittaa LVI-suunnittelija valmiit pdf muotoiset LVI-suunnitelmat tilaajalle.