Omakotitalorakentajat

Terveet ihmiset terveissä tiloissa.

Terveet ihmiset terveissä tiloissa

LVIS-suunnitelmia, jossa huomioitu asiakkaan toiveet rakentamisen ja asumisen vaiheissa.

Kestäviä LVIS-suunnittelu ratkaisuja

LVIS-suunnitelmia sekä työnjohtopalveluita omakotitalorakentajille valtakunnallisesti.

Toimivuus, energiatehokkuus, asumismukavuus. Omakotitalon LVIS-suunnittelu, jossa huomioidaan ympäristöarvot ja elinkaaritoiminnot.

Me uskomme, että kaikilla on oikeus asua terveellisissä taloissa. Kodin rakentamisessa talotekniikka näyttelee suurta roolia kodin sisäilman puhtaudessa, käyttökustannuksissa sekä asumismukavuudessa. Tilaa meiltä terveellisen kodin selkokielinen LVIS -suunnitelma, jossa talotekniikka näyttää hyvältä ja tuntuu mukavalta.

Laadukas LVIS-suunnittelu nopeuttaa rakentamista, parantaa laatua ja lisää viihtyvyyttä.

Rakentamis- ja ympäristövaatimukset, käyttökustannukset sekä mukavuustekijät ovat lisänneet talotekniikan määrää merkittävästi. On erittäin tärkeätä, että lvis-suunnittelussa huomioidaan sekä kiinteistön ja asukkaan tarpeet. Hyvä suunnittelu parantaa laatua, säästää rakentamiskustannuksia. Hyvässä suunnittelussa huomioidaan eri työvaiheet, jotta rakentaminen on sujuvaa.

Energiatehokkuus

Suunnittelemme LVIS-järjestelmiä, jotka ovat energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä.

Pitkä elinkaari

Oikeat laitevalinnat, mitoitusperusteet sekä huoltoystävälliset ratkaisut antavat suunnitelluille laitteille pitkän käyttöiän.

Huolettomuus

LVI-suunnittelu ja sen kautta tehtävillä teknisillä ratkaisulla voidaan vaikuttaa huoltoväleihin ja huoltotapoihin.

Viihtyvyys

Hyvä sisäilmasto, tilakohtainen lämpötilaohjaus sekä helppokäyttöisyys tuovat mukanaan viihtyvyyden.

Edulliset käyttö- ja ylläpitokustannukset

Yksilöllinen LVI-suunnittelu ja oikeat laiteratkaisut ovat investointi, joka tuottaa taloudellista lisäarvoa

Toimiva koti

Käytön helppous, järjestelmien yhteensopivuus ja toimintavarmuus huomioidaan, kun tehdään laadukas LVIS-suunnittelu.

“Teemme töitä edistääksemme niin kotien kuin ihmistenkin hyvinvointia“

Toteutamme LVIS-suunnitelmat asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Huomioimme tarkasti jokaiselle kohteelle asetetut vaatimukset sekä tilaajan yksilölliset toiveet. LVIS-tekniikan luotettavuus ja helppokäyttöisyys sekä elinkaariajattelu ohjaavat toimintaamme.

Vahva kokemus

Aina voi tehdä vielä vähän paremmin. Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja ja kehitämme olemassa olevia toimintamalleja.

Asiakaslähtöisyys

Rakennamme paremman ympäristön kasvulle ja tuottavalle liiketoiminnalle.

Yksilöllinen suunnittelu

Ammattilaisina teemme korkeatasoista LVI-suunnittelua, jossa asiakaslähtöisyys ja yksilölliset toiveet huomioidaan kohdekohtaisesti.

Palveluhenkisyys

Kohtaamme asiakkaamme yksilöinä ja palvelemme heitä tasavertaisesti.